آقای منتقد در تمرین استقلال (تصویر) :: ورزش سه

برای علاقه مندان باشگاه استقلال تهران خبری داریم با عنوان “آقای منتقد در تمرین استقلال (تصویر) :: ورزش سه” که پیشتر به آن میپردازیم

منبع

برای شما هم جالب است:   آشنایی با مخفیگاه استقلال در تعطیلات تابستانی :: ورزش سه
نظر شما !!