استقلال محکوم به پرداخت حق رشد قائدی شد

به گزارش “شهریار فوتبال”، باشگاه توحید بوشهر چندی پیش با ارسال نامه ای به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال خواهان دریافت حق رشد مهدی قائدی هم از باشگاه ایران جوان و هم از باشگاه استقلال شد.

اما کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال چون مبلغ قرارداد قائدی با ایران جوان ۲میلیون تومان بوده، این قرارداد را حرفه ای تلقی نکرد و بنابراین باشگاه استقلال که اولین قرارداد حرفه ای را با قائدی امضا کرده باید این پول را پرداخت کند.

باشگاه استقلال بابت دوسال حضور مهدی قائدی در باشگاه توحید به پرداخت ٥٠ میلیون تومان بابت اصل خواسته به انضمام دو میلیون هزینه دادرسی و تاخیر تادیه ٥ درصد به ازای هر ماه محکوم شد.

 

 

نظر شما !!