تصویر/ پست اینستاگرامی طارمی برای خداحافظی با پرسپولیس و هوادارانش

به نوشته خدمات ورزشی جام نیـوز، مهدی طارمی عکسی را پخش کرده که این نوشته روی آن نگارش شده:« هنوز هم برف آدم را حیرت زده می کند. هنوز هم یکی از ما باید برود. انسان، یکی از دست هایش برای خداحافظی است.»

 

ایشان این نوشته را در حالی پخش کرده که در روزهای واپسین برای دریافت مطالبات خود به دفعات به باشگاه پرسپولیس مراجعه کرده و از سویی پیشنهادات خوبی را هم از تیم های خارجی داشته. تیم اوراوارد ژاپن قهرمان جی لیگ three میلیون یورو برای یک فصل به ایشان پیش نهاد داده. بدین شکل باشگاه دیناموزاگرب به طرز جدی مطرح کرده مهدی طارمی را می خواهد. 

 

مهدی هنوز هیچ واکنشی به این پیشنهادات نداشته چرا که یک فصل دیگر با پرسپولیس پیمان دارد و جدایی ایشان منوط به رضایت باشگاه است. در این مواقع مهدی اجازه نداد پیش نهاد قهرمان جی لیگ شکل جدی به خود بگیرد چرا که بیان میکند تنها در صورتی از باشگاه پرسپولیس جدا خواهد شد که برای بازی به یکی از تیم های اروپایی برود. 

 

خیلی ها می گویند این متن ایشان بدین معنی است که برنامه ریزی شده است اتفاق جدید ای برای مهدی طارمی رخ بدهد. اینکه برای بازی با هماهنگی باشگاه پرسپولیس به یکی از تیم های خارجی برود. از دست دادن مهدی طارمی نمی تواند خیلی برای پرسپولیس گران تمام شود چرا که این تیم منشاء را بخدمت گرفته که نمایش داده مهاجم ششدانگی است. از سویی تنها در این فصل است که باشگاه پرسپولیس از ترانسفر مهدی طارمی به پول خوبی دست پیدا خواهد نمود. در انتهای فصل مهدی طارمی آزاد می شود و با این وجود با بازی در جام جهانی پیشنهادات خوبی دریافت خواهد نمود در صورتی که پرسپولیس از ترانسفر ایشان بی سود می ماند.

 

۴۵۰

منبع

نظر شما !!