تعویض دفاعی شفر برای حفظ نتیجه

به گزارش “شهریار فوتبال”، نیمه دوم بازی استقلال برابر سایپا با حملات پرتعداد نارنجی پوشان همراه است تا جایی که چند بار دروازه نارنجی پوشان تا آستانه فروپاشی پیش رفته است.

در دقیقه ۷۶ بازی شفر با یک بازی تعویض دفاعی داریوش شجاعیان را ا  زمین بازی تعویض کرد و منتظری را وارد زمین کرد تا به این شکل نتیجه را حفظ کند.

با این تعویض منتظری به خط دفاع رفت و روزبه چشمی در خط هافبک بازی می کند تا آبی ها عملا با ۳ هافبک دفاعی بازی را دنبال کنند.

 

نظر شما !!