جیمی جامپ در اهواز (عکس)

“به گزارش شهریار فوتبال” در حالی که آرام آرام تعداد ورود جیمی جامپ ها به زمین فوتبال کمی فروکش کرده اما در بازی استقلال خوزستان و پرسپولیس یک جیمی جامپ در نیمه اول مسابقه به زمین آمد اما خیلی زود توسط عوامل برگزار کننده مسابقه به بیرون هدایت شد. 

 

این جیمی جامپ که لباس استقلال خوزستان را به تن داشت دوان دوان از جایگاه تماشاگران به زمین مسابقه آمد اما ماموران انتظامی خیلی زود ماجرا را فیصله دادند.

 

عکس:امیرحسین خیرخواه

نظر شما !!