خریدار اروپایی در انتظار پاسخ مثبت مهدی طارمی

به نوشته خدمات ورزشی جام نیـوز، روزنامه پیروزی به مهدی طارمی پیش نهاد کرده که قدر خودش را بداند و این راه، راه خوبی برای جدایی نیست.

 

به نوشته این روزنامه، پانیونیو منتظر طارمی است و سخت بیرانوند هم بالاخره برطرف شد.

 

 

۴۵۰

منبع

نظر شما !!