سایپای ۲۴ ساله مقابل استقلال خوزستان(تصویر) :: ورزش سه

برای علاقه مندان باشگاه استقلال تهران خبری داریم با عنوان “سایپای ۲۴ ساله مقابل استقلال خوزستان(تصویر) :: ورزش سه” که پیشتر به آن میپردازیم

منبع

نظر شما !!