شماره دهی که شماره ۱۰ نیست!

به گزارش “شهریار فوتبال”، احمدزاده زیر نظر برانکو به وینگری پرتلاش، دونده و جنگنده تبدیل شده بود که با توپگیری و قطع توپ فراوان، دیگر بازیکنان را در زمین یاری می رساند. او به خوبی در پرس تیمی شرکت می کرد و کمک حال تیم بود اما در هفته های اخیر، آنچه که باید را از خود نشان نداده است.

 

او که شماره ۱۰ تیم را بر تن دارد، در بازی با گسترش هم نمایش خیلی خوبی ارائه نداد و می توان گفت انتظارات از او بسیار بالاتر از این است. شاید بتوان گفت پاس های اشتباه فراوان، بزرگترین نقطه منفی بازی این بازیکن آذری زبان بود.

 

البته شاید این پاس های اشتباه پرتعداد در اثر کثرت بازیکنان دفاعی تیم گسترش فولاد بود اما هنوز فرصت زیادی برای احمدزاده باقی است تا خود را بار دیگر به برانکو ایوانکوویچ و هواداران پرسپولیس ثابت کند و نشان دهد شایستگی پوشیدن بهترین شماره تیم را دارد.

 

نظر شما !!