صنعت نفت ۱ – استقلال zero؛ افتتاحیه تلخ برای آبی‌ها :: ورزش سه

برای علاقه مندان باشگاه استقلال تهران خبری داریم با عنوان “صنعت نفت ۱ – استقلال zero؛ افتتاحیه تلخ برای آبی‌ها :: ورزش سه” که پیشتر به آن میپردازیم

منبع

نظر شما !!