مظفری‌زاده: پنالتی پرسپولیس باید تکرار می‌شد 

به گزارش “شهریار فوتبال”، داوری نسبتا موفق محمد حسین زاهدی فرد ، توجه کارشناس داوری شهریار فوتبال ،”سعید مظفری زاده ” را جلب کرده وکارشناس داوری ما لب به تحسین عملکرد داور گشوده است، کارشناس داوری شهریار فوتبال تنها یک مورد عملکرد کمک داور دوم را مورد نقد قرار می دهد .

*تیم داوری بازی پرسپولیس واستقلال خوزستان بسیار دونده وبا اعتماد به نفس ظاهر شده وداور دیدار با تلاش زیاد خود وکمک هایش یک قضاوت موفق داشت .

*در دقیقه ۳۴ رضا کرملا چعب، بازیکن استقلال خوزستان در تله آفساید پرسپولیسی ها قرار گرفت وبا گذر از آن توپ را گل کرد که البته تشخیص داور در مورد درست اعلام کردن گل درست بود.

 

*در دقیقه ۳۸ اما جای گیری درست داور باعث ثبت تصمیم کاملا درست او شد، در این صحنه موسی کولیبالی در حالی که توپ را در اختیار نداشت برای سلب موقعیت تیم فوتبال پرسپولیس مهاجم این تیم را با خطا متوقف کرد که اعلام پنالتی واخراج او کاملا درست بود .

* در اجرای ضربه پنالتی، کمک داور دوم میتوانست حرکت دروازه بان تیم فوتبال استقلال خوزستان قبل از زدن ضربه توسط  پنالتی زن پرسپولیس را تکرار اعلام کند که تصور میکنم رفتار این دروازه بان مهم ترین خطای تیم داوری در این بازی بوده است.

نظر شما !!