نارضایتی داوران از نقطه پنالتی غدیر

به گزارش “شهریار فوتبال”، پیش از شروع بازی استقلال برابر استقلال خوزستان و تیم و ناظر داوری بازی به بازدید از چمن ورزشگاه غدیر مشغول بودند که متوجه شدند نقطه پنالتی امروز رنگ شده است و به این موضوع اعتراض داشتند.

آنها اعتقاد داشتند این موضوع باعث می شود در هنگام وقوع ضربه پنالتی توپ سر بخورد و کار برای زننده پنالتی سخت شود.

 

عکس: سجاد ایمانیان

 

نظر شما !!