کریمی: بر می گردم و ستاره استقلال می شوم :: ورزش سه

برای علاقه مندان باشگاه استقلال تهران خبری داریم با عنوان “کریمی: بر می گردم و ستاره استقلال می شوم :: ورزش سه” که پیشتر به آن میپردازیم

منبع

نظر شما !!