کوتاه ترین و بلندترین استقلالی در یک قاب

به گزارش “شهریار فوتبال”، لئاندرو پادوانی با ۱ متر و ۹۷ سانتی متر  و مهدی قائدی با یک متر و ۶۶ سانتی متر بلند قدترین و کوتاه قامت ترین بازیکنان استقلال هستند.

این دو بازیکن در یکی از آیتم های تمرینی در کنار هم بودند که دوربین باشگاه استقلال آنها را شکار کرد و این عکس جالب را به ثبت رساند.

وجه اشترک قائدی و پادوانی این است که آنها هر ۲ فعلا نیمکت نشین هستند و جایی در تفکرات وینفرد شفر ندارند.

 

نظر شما !!